Skip to main content
Burgemeestersconvenan – Europa

Financing opportunitiesGedeelde beheerfondsen EU-financieringsprogramma Technische assistentie en adviesondersteuning Instrumenten voor financiële instellingen Alternatieve financieringsregelingen

Support services

Gedeelde beheerfondsen EU-financieringsprogramma Technische assistentie en adviesondersteuning Instrumenten voor financiële instellingen Alternatieve financieringsregelingen

Het Slimme Steden-platform (SCM)

De Smart Cities Marketplace is een platform van de Europese Commissie dat alle stedelijke actoren samenbrengt om de groene, digitale en rechtvaardige transitie in steden te ondersteunen, met een focus op kleine en middelgrote gemeenten. Het platform werkt nauw samen met het Burgemeestersconvenant, de EU-stedenfaciliteit (zie hieronder) en vele andere initiatieven. Het biedt praktijkgerichte capaciteitsopbouw en knowhow, en beschikt over een geïntegreerd Explore-Shape-Deal Matchmaking proces om te helpen bij het verkennen van de mogelijkheden, het vormgeven van projectideeën en het sluiten van een deal voor financiering met een van de leden van het Smart Cities Marketplace's Investor Network - een gestaag groeiende catalogus van mogelijkheden.

Europese Steden -Voorziening (EUCF)
De pan-Europese stadsfaciliteit is opgezet in het kader van Horizon 2020. Het EUCF ondersteunt gemeenten, hun samenwerkingsverbanden en lokale publieke entiteiten die deze in heel Europa bundelen om investeringsconcepten te ontwikkelen en investeringen in duurzame energie te versnellen. Met een subsidie van 60 000 euro financiert het EUCF diensten en activiteiten ter ondersteuning van de ontwikkeling van investeringsconcepten, zoals (technische) haalbaarheidsstudies, analyses van de markt, van de belanghebbenden, van de risico's, juridische, economische en financiële analyses, enz. De subsidie is niet bedoeld om rechtstreeks investeringen te financieren.

NextGeneration-EU
NextGeneration-EU (NG-EU) is het tijdelijke instrument om het herstel te stimuleren, als onderdeel van het grootste stimuleringspakket dat ooit in Europa is gefinancierd. De faciliteit staat ter beschikking van de lidstaten, maar kan ook dienen voor de financiering van lokale projecten.

Herstel- en veerkrachtvoorziening
De faciliteit is een tijdelijk herstelinstrument waarmee de Commissie fondsen kan werven om de onmiddellijke economische en sociale schade van de coronavirus pandemie te helpen herstellen. Het financiert door de lidstaten ingediende herstel- en weerbaarheidsplannen, met inbegrip van hervormingen en investeringen die tegen eind 2026 moeten zijn uitgevoerd. Meer informatie.

NextGeneration- EU - Groene Obligaties
Obligaties met een milieu-, sociaal en ondernemingsbestuur (ESG) label zijn een snelgroeiend segment op de kapitaalmarkten. De twee populairste soorten obligaties met een ESG-label zijn sociale obligaties en groene obligaties. In het kader van NextGeneration-EU zal de Europese Commissie 30% van de NGEU-faciliteit als Groene Obligaties uitgeven. Het doel van deze obligaties is:

  • Toegang bieden tot een breed scala aan investeerders, met name ESG-gerichte investeerders, overeenkomstig de doelstellingen van de financieringsstrategie NextGenerationEU.
  • De omvang van de markt voor groene obligaties vergroten en meer emittenten inspireren om groene obligaties uit te geven.
  • De financiële stromen naar groene technologieën met risicopotentieel vergroten, wat op langere termijn de reële economie ten goede komt, dankzij de grotere beschikbaarheid van een veilig en omvangrijk groen activum om groene investeringen te diversifiëren. Investeringen in risicovollere groene projecten kunnen worden gecompenseerd met veilige groene obligaties van de NextGenerationEU.

 

Handige links

We delen de belangrijkste publicaties, waaronder beste praktijken uit het Burgemeestersconvenant, lessen uit het verleden en nuttige verslagen van de belangrijkste EU-instellingen. Meerdere publicaties zijn alleen beschikbaar voor de community van burgemeesters en zijn toegankelijk via de Persoonlijke gedeelte van de Bronnebibliotheeky (MyCovenant) van deze website.
We hebben met name een reeks van vier folders gemaakt die u wegwijs maken in een breed scala aan financierings- en financieringsmogelijkheden voor uw energie- en klimaatmaatregelen:

  1. Innovatieve financieringsregelingen
  2. Hulp bij projectontwikkeling
  3. EU-financieringsprogramma
  4. Instrumenten voor financiële instellingen

 

Financiering van klimaatmaatregelen: Steden en regio's investeren in energie - Comité van de Regio's

×