Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Allekirjoittajaa

Kaupunginjohtajien yleiskokouksen ilmasto- ja energiasopimus on avoin kaikille paikallisille viranomaisille, jotka edustavat demokraattisesti vaaleilla valittujen edustajien kanssa tai heidän edustajiensa kanssa, olipa heidän kokonsa tai energia- ja ilmastopolitiikkansa toteuttamisasteensa mikä tahansa.

Myös pienet ja keskisuuret lähialueiden viranomaiset voivat tietyin edellytyksin päättää liittyä allekirjoittajaryhmään.

Yleiskokouksen allekirjoittajia koskevat sitoumukset liittyvät EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin: Vuoden 2020 ilmasto- ja energiapaketti allekirjoittajille, jotka ovat liittyneet vuosina 2008–2015, vuoteen 2030 ulottuviin ilmasto- ja energiapuitteisiin, sekä EU:n strategia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi vuoden 2015 jälkeen liittyneille allekirjoittajille.

Yleiskokouksen allekirjoittajat sitoutuvat omaksumaan kokonaisvaltaisen lähestymistavan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen. Niiden on laadittava kahden ensimmäisen liittymisvuoden aikana kestävää energiaa ja ilmastoa koskeva toimintasuunnitelma, jonka tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja parantaa kykyä sietää ilmastonmuutosta.


Signatory Maat Population Commitments Adhesion date
Mitigation Mitigation
Adaptation Adaptation
Energy Poverty Energy Poverty