Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Financing opportunitiesDeljeno upravljanje skladov EU programi financiranja Tehnična pomoč in svetovalna podpora Instrumenti finančnih institucij Alternativne sheme financiranja

Support services

Deljeno upravljanje skladov EU programi financiranja Tehnična pomoč in svetovalna podpora Instrumenti finančnih institucij Alternativne sheme financiranja

Trg pametnih mest

Trg pametnih mest je platforma Evropske komisije, ki združuje vse urbane akterje za podporo zelenemu, digitalnemu in pravičnemu prehodu v mestih, s poudarkom na majhnih in srednje velikih občinah. Platforma tesno sodeluje s Konvencijo županov, evropskim skladom za občine (EU City Facility) (glej spodaj) in številnimi drugimi pobudami. Ponuja praktično krepitev zmogljivosti in znanja ter ima vgrajen postopek za ‘povezovanje, raziskovanje, oblikovanje in dogovarjanje’ (angl. explore-shape-deal matchmaking) kot pomoč pri raziskovanju priložnosti, oblikovanju projektnih idej in sklenitvi dogovora za financiranje s katerim koli od članov omrežja investitorjev trga pametnih mest – vztrajno rastoči katalog priložnosti.

Evropski sklad za občine (European City Facility – EUCF)

Vseevropski sklad za občine (EUCF) je vzpostavljen v okviru Obzorja 2020. Sklad EUCF podpira občine, njihove skupine, kot tudi lokalne javne subjekte, ki jih združujejo po vsej Evropi, z namenom priprave investicijskih konceptov in pospeševanja naložb v trajnostno energijo. Sklad EUCF z nepovratnimi sredstvi v višini 60.000 evrov financira storitve in dejavnosti za podporo pri pripravi investicijskih konceptov, kot so študije (tehnične) izvedljivosti, tržne analize, analize deležnikov, tveganj, pravne, ekonomske in finančne analize itd. Sredstva niso namenjena neposrednemu financiranju naložb.

NextGenerationEU

Instrument NextGenerationEU (NGEU) je začasni instrument za okrevanje, ki se je kot del največjega svežnja spodbud kadarkoli financiral v Evropi. Sklad je na voljo državam članicam, vendar se lahko uporabi tudi za financiranje lokalnih projektov.

Mehanizem za okrevanje in odpornost

Gre za začasni instrument za obnovo, ki Komisiji pomaga pri zbiranju sredstev za odpravo takojšnje gospodarske in socialne škode, ki jo je povzročila pandemija koronavirusa. Financira načrte za okrevanje in odpornost, ki jih predložijo države članice, vključno z reformami in naložbami, ki jih bodo izvedle do konca leta 2026. Več informacij je na voljo tukaj.

Zelene obveznice v okviru instrumenta NextGenerationEU

Obveznice ODU (vidik okolja, družbe in upravljanja podjetij) so najhitreje rastoči segment na kapitalskih trgih. Dve najpogostejši vrsti obveznic ODU so socialne in zelene obveznice. V okviru instrumenta NextGenerationEU bo Evropska komisija zbrala 30 % sredstev z izdajo zelenih obveznic instrumenta NGEU. Cilj teh obveznic je:

  • Omogočiti dostop širokemu krogu vlagateljev, zlasti vlagateljem, ki so osredotočeni na vidik ODU, v skladu s cilji strategije financiranja instrumenta NextGenerationEU.
  • Povečati velikost trga zelenih obveznic in spodbuditi več izdajateljev za izdajo zelenih obveznic.
  • Povečati finančne tokove v zelene tehnologije s potencialom tveganja, s čimer dolgoročno prispevamo k realnemu gospodarstvu, zahvaljujoč povečani razpoložljivosti varnih in večjih zelenih sredstev za diverzifikacijo zelenih naložb. Naložbe v bolj tvegane zelene projekte se lahko uravnotežijo z varnimi zelenimi obveznicami instrumenta NextGenerationEU.

 

Koristne povezave

Zbrane so ključne objave, vključno z najboljšimi praksami Konvencije županov, pridobljenimi izkušnjami in koristnimi poročili glavnih institucij EU. Več publikacij je na voljo samo članom skupnosti. Do njih lahko dostopate prek knjižnice v zasebnem delu (MyCovenant) na tej spletni strani.

Ustvarili smo sklop štirih letakov, ki vas vodijo skozi široko paleto financiranja in možnosti financiranja za vaše energetske in podnebne ukrepe:

  1. Inovativne sheme financiranja
  2. Pomoč pri razvoju projektov
  3. EU programi financiranja
  4. Instrumenti finančnih institucij

 

Financiranje podnebnih ukrepov: Mesta in regije investirajo v energijo – Odbor regij

×