Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF)

Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility – CEF) stöder utvecklingen av högpresterande, hållbara och effektivt sammanlänkade transeuropeiska nätverk inom transport, energi och digitala tjänster.

Utöver bidrag erbjuder CEF ekonomiskt stöd till projekt via innovativa finansiella instrument som t.ex. garantier och projektobligationer. Dessa instrument skapar en betydande hävstångseffekt genom sin användning av EU-budgeten och fungerar som katalysator för ytterligare finansiering från den privata sektorn såväl som andra aktörer inom den offentliga sektorn.

CEF Energy
Det transeuropeiska energinätet (TEN-E) inriktas på att sammanlänka EU-ländernas behov av energiinfrastruktur på regional och europeisk nivå. Fonden för ett sammanlänkat Europa stöder implementering av projekt av gemensamt intresse (PCI) i dessa nio prioriterade korridorer och tre temaområden

CEF Transport
Policymålen för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) har följande vision:

  • att stomnätet ska slutföras senast 2030, och byggas kring nio multimodala stomnätskorridorer.
  • att det övergripande nätverket ska slutföras senast 2050 i syfte att möjliggöra tillgänglighet för alla europeiska regioner
  • CEF Transport stöder även innovation inom transportsystemet i syfte att förbättra användning av infrastruktur, minska transporternas miljöpåverkan, förbättra energieffektiviteten och öka säkerheten.

CEF Digital
CEF Digital syftar till att stödja och fungera som katalysator för investeringar i sammanlänkande digital infrastruktur av gemensamt intresse. Programmet har en total budget på 2,065 miljarder euro, varav 1,7 miljarder förvaltas av HaDEA. Åtgärder som förväntas under CEF-2 Digital inkluderar:

 

Country
Leverage factor
Managing structure & coordination
Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö (CINEA), genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor (HaDEA) Generaldirektoratet för transport och rörlighet (MOVE), generaldirektoratet för energi (ENER), generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik (CONNECT)
Inspiring Examples
Useful links
Support service
No