Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

EMKVR - Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahasto

EMKVR on voimassa vuosina 2021–2027, ja se tukee EU:n yhteistä kalastuspolitiikkaa (YKP), EU:n meripolitiikkaa ja EU:n kansainvälistä valtamerten hallinnointia koskevaa toimintasuunnitelmaa.

EMKVR tukee innovatiivisia hankkeita, joilla edistetään veden ja meren luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä ja hoitoa.

Erityisesti se helpottaa

 • siirtymistä kestävään ja vähähiiliseen kalastukseen
 • merten luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelua
 • laadukkaiden ja terveellisten merenelävien tarjontaa eurooppalaisille kuluttajille
 • kalastusalan sosioekonomista houkuttelevuutta ja sukupolvenvaihdosta erityisesti pienimuotoisen rannikkokalastuksen osalta
 • kestävän ja kilpailukykyisen vesiviljelyn kehittämistä elintarviketurvan edistämiseksi
 • kalastus- ja vesiviljelyalan taitojen ja työolojen parantamista
 • rannikkoyhteisöjen taloudellista ja sosiaalista elinvoimaisuutta
 • innovointia kestävän sinisen talouden alalla
 • meriturvallisuutta kohti turvallista merialuetta
 • kansainvälistä yhteistyötä terveellisen, turvallisen ja kestävästi hoidetun valtameren hyväksi

Jotta EMKVR-rahoituksen hakijat voivat osallistua ohjelmaan, heidän on ensin tarkistettava maansa toimenpideohjelman hallinnosta vastaavan kansallisen viranomaisen kanssa. Sen jälkeen on noudatettava asiaankuuluvia hakumenettelyjä, jotta hallintoviranomainen voi tarkistaa hankkeen tukikelpoisuuden ja sen, täyttääkö se asianmukaiset valintaperusteet ja investointiprioriteetit.

Kaikkia Euroopan rakenne- ja investointirahastoja (ERI-rahastot), mukaan lukien EMKVR, voidaan käyttää yhdennetyissä paketeissa paikallisella, alueellisella tai kansallisella tasolla käyttämällä alueellisia yhdennettyjä välineitä, kuten paikallisyhteisöjen omia kehittämishankkeita (CLLD) ja yhdennettyjä alueellisia investointeja (ITI). Lisätietoja CLLD ja ITI.

 

Country
Type of funding
Leverage factor
Managing structure & coordination

 • Kansalliset tai alueelliset hallintoviranomaiset
 • ALUEPOLITIIKAN PÄÄOSASTO
 • MERI- JA KALASTUSASIOIDEN PÄÄOSASTO
 • Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto CINEA

 

Inspiring Examples
Useful links

Usein kysytyt kysymykset.

Yhteinen hallinnointi – luettelo hallintoviranomaisista. (tulossa pian)

Suora hallinnointi – CINEA EMKVR

Support service
No