Skip to main content
Convenție a primarilor – Europa

Viacúrovňové riadenie pri ochrane (klímy) – Spoluvytváranie riešení politiky na boj so zmenou klímy