Skip to main content
Konvent der Bürgermeister/innen – Europa

Ziņošanas vadlīnijas par enerģētisko nabadzību - Reporting Guidelines on Energy Poverty - LV