Skip to main content
Patto dei Sindaci – Europa

Wytyczne dotyczące sprawozdawczości w obszarze ubóstwa energetycznego - Reporting Guidelines on Energy Poverty - PL