Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Spravovanie a podpora

Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike je jedinečné politické hnutie, ktoré vedú Dohovor primátori a starostovia.

Politické predstavenstvo

Spravovanie

V Európe je Dohovor primátorov a starostov riadený Politickým predstavenstvom, ktoré je zložené primátorov/starostov a lokálnych lídrov.

Členovia predstavenstva sa pravidelne stretávajú a sú pozývaní na diskusie s lídrami inštitúcií EÚ o tom, ako postupovať pri lokálnych energetických a klimatických opatreniach.

Politické predstavenstvo Dohovoru primátorov a starostov:

Covenant of Mayors Board 2023

Podpora

Skupina odborníkov

Dohovor primátorov a starostov je iniciatíva pre mestá, ktorú tvarujú samotné mestá. Skupina odborníkov spája popredné mestá, regióny a odborníkov na zmiernenie zmeny klímy a prispôsobenie sa z celej Európy a poskytuje im príležitosť prispievať do konsolidácie a rozvoja iniciatívy.

Členovia skupiny sa delia o svoje skúsenosti a odborné znalosti v oblasti zmiernenia zmeny klímy a prispôsobenia sa na miestnej úrovni a v oblasti prístupu k energii. Sú takisto žiadaní o poskytnutie svojich názorov na kľúčové metodologické a strategické rozvoje iniciatívy. V závislosti od riešených tém sú odborníci na prispôsobenie sa a/alebo zmiernenie pozývaní, aby priniesli špecifické výzvy z pohľadu špecifickej metodológie Dohovoru aj z pohľadu všeobecnejšieho vedenia pri budúcom rozvoji.


Ambasádori

  • Členovia Európskej komisie regiónov

Primárnym cieľom národných ambasádorov Dohovoru primátorov a starostov je podporovať a posilňovať iniciatívu v každom členskom štáte, zúčastňovať sa na špecifických aktivitách v danej krajine a posilňovať väzby na poslancov Európskeho parlamentu a národných vlád a spolupráca s nimi. Cieľom Komory národných ambasádorov je aj vytvárať kontakt s mestami a obcami, ktoré by mohli mať prospech z technickej podpory a finančného vedenia a stať sa aktívnymi prostredníkmi pri vykonávaní klimatických opatrení.

Kompletný zoznam ambasádorov je k dispozícii tu.

 

  • Poslanci Európskeho parlamentu

Vystupujú ako vedúci predstavitelia a zástancovia vo svojom členskom štáte a v inštitúciách EÚ. Propagujú Dohovor primátorov a starostov a sú hlasom miest pri vytváraní európskej politiky hlavne prostredníctvom:
•    Propagácie Dohovoru primátorov a starostov na národných podujatiach
•    Mobilizovaním primátorov a starostov zo svojich členských štátov a regiónov, aby sa pridali k Dohovoru
•    Prezentovaním ideí a úspechov Dohovoru v Európskom parlamente
•    Vystupovaním ako ambasádor Dohovoru na európskych a medzinárodných podujatiach.

Zistite viac informácií v našej Výzve pre ambasádorov!!

 

Úrad

Dohovor primátorov a starostov – Európa je riadený konzorciom siete miest, Energy Cities, Climate Alliance, EUROCITIES, FEDARENE, ICLEI, CEMR a IT spoločnosti Akaryon.

Náš úrad poskytuje signatárom helpdesk, pomáha s politickým riadením iniciatívy, vytvára kapacitu miest pomocou širokého rozsahu podujatí, zdrojov a materiálov a zabezpečuje lepšiu viditeľnosť Dohovoru primátorov a starostov na európskej úrovni.

•    Helpdesk pre signatárov: info@eumayors.eu
•    Helpdesk pre koordinátorov: coordinators@eumayors.eu
•    Helpdesk pre priaznivcov: supporters@eumayors.eu
•    JRC technický helpdesk pre zmiernenie: JRC-COM-TECHNICAL-HELPDESK@ec.europa.eu
•    JRC technický helpdesk pre prispôsobenie sa: JRC-COM-ADAPT@ec.europa.eu

info@eumayors.eu
Covenant of Mayors - Europe Office
Mundo Madou
Avenue des Arts 7-8
1210 Bruxelles
Belgium